info@dooyfoundation.org

  Mobile: 06 41 82 46 02

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?


Somalië is een land in de Hoorn van Afrika, in het oosten van Afrika. Het telt ruim 11 miljoen inwoners en is ongeveer 19 keer zo groot als Nederland.

Al decennialang zorgen gewapende conflicten, politieke instabiliteit, een zeer zwakke overheid, armoede en natuurrampen voor grote problemen. Ook de klimaatcrisis eist haar tol. Aanhoudende droogte heeft geleid tot grote water- en voedseltekorten.

Zuid West Somalië is geteisterd door nieuwe, extreme droogte, duizenden mensen zijn op de vlucht voor droogte. De situatie was al kritisch door het langdurige conflict dat in Somalië aan de gang is, en die situatie is versterkt door de heftige droogte", "Daardoor zijn veel oogsten mislukt." Vooral het zuid West Somalië zijn getroffen door de extreme droogte. Maar liefst 2,6 duizend mensen zijn op de vlucht voor de droogte of voor het gewapend conflict, dat het land al tientallen jaren in haar greep houdt.

Op dit moment zijn door deze extreme omstandigheden veel kinderen jonger dan 5 jaar acuut ondervoed. Deze groep kinderen zijn zo verzwakt dat ze, als ze niet op tijd behandeld worden, zullen sterven. Wij willen kinderen en volwassenen op tijd helpen aan voedsel, water, medische zorg, onderwijs en bescherming. Bovendien nemen we, samen met de bewoners, voorzorgsmaatregelen waarmee ze toekomstige droogte beter het hoofd kunnen bieden. Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Dat kan op het volgende rekeningnummer ondervermelding van uw naam en donatie. of onderstaand link via geef.nl


Donatie doen


BIC: INGBNL2A

IBAN: NL62 INGB 00077 100 16
t.n.v. Stichting DOOY Foundation