info@dooyfoundation.org

  Mobile: 06 41 82 46 02DOOY FOUNDATION

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Oprichting van DOOY Foundation

Stichting Dooy werd in 2014 opgericht door een groep jonge energieke jongeren die sterk gemotiveerd waren om op te komen voor de sociaal achtergestelde en kwetsbare gemeenschappen in Centraal Somalië en andere regio’s in Somalië. Onze focus ligt op verschillende terreinen zoals: onderwijs droogte, armoede, democratisering en het nog voortdurende analfabetisme Stichting Dooy is een ontwikkeling organisatie, niet op overheid of winst gericht. Het is een organisatie die werkt aan sociale ontwikkeling voor de kwetsbare en minder ontwikkelde mensen. Het is een mens gericht niet gouvermentele organisatie. Dooy is een uitvoerende organisatie die verschillende projecten ontwikkeld en uitvoert met technische en financiële ondersteuning van overheid en internationale donoren. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode april 2021 tot 15 april 2025 In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Wij hopen dat dit beleidsplan uw belangstelling heeft!


''Visie''

Het bestuur van Stichting Dooy Foundation heeft de volgende visie geformuleerd: Wij streven naar een beleid waarin sprake is van vermindering van armoede, vrouwen kunnen worden versterkt en onderwijs voor meisjes wordt gestimuleerd en anti discriminatie wordt bevorderd. Dit zien wij als de enige weg naar een democratische samenleving in Somalië die gebaseerd is op waarden van: eigen vermogen, verantwoording inclusive en respect.
''Missie''

De missie van DOOY Foundation is om te werken aan de ontwikkeling & empowerment van de sociaaleconimische benadeelden en kwetsbare mensen in het Zuid west van Somalie en region’s en hen te helpen bij het aanpakken van hun armoede gerelateerde problemen.


Armoedebestrijding

Wij willen een landelijke campagne ontwikkelen waarmee wij geld willen inzamelen voor de meest kwetsbare mensen in de regio.
Met deze middelen willen wij levensmiddelen, voedsel en water kopen. Deze worden aan de hand van een aantal duidelijke criteria uitgedeeld aan
de meest getroffen en kwetsbare mensen in de regio met een focus op vrouwen en kinderen.


Deze Ramadan

We streven ernaar om zoveel mogelijk mensen te voeden als we kunnen.u kunt zich ook bij ons aansluiten bij deze nobele zaak. Het beste van sadaqah wordt gegeven tijdens de maand Ramadan. Ibn 'Abbas vertelde: "De Profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam armoedebestrijding: Somalië heeft een armoedepercentage van 73%, volgens undp-statistieken. Het land heeft 70% van zijn bevolking jonger dan 30 jaar met een breed scala aan sociale, economische en politieke uitdagingen waarmee deze jonge bevolking wordt geconfronteerd. De jeugdwerkloosheid is 67%, een van de hoogste ter wereld.


School Campagne

Wij willen een landelijke campagne ontwikkelen waarmee wij geld willen inzamelen voor de meest kwetsbare mensen in de regio.
Met deze middelen willen wij de Sheik Hussein Secondary school ondersteunen met hun school activiteiten


Contact formulier